Kalagayan ng Crew sa Barko sa Panahon ng COVID-19

Matuto pa tungkol sa paglaban sa stress para sa mga miyembro ng crew